BAY-TEKS DOKUMA VE TEKSTİL SANAYİ VE

BAY-TEKS DOKUMA VE TEKSTİL SANAYİ VE telefon, BAY-TEKS DOKUMA VE TEKSTİL SANAYİ VE iletişim, BAY-TEKS DOKUMA VE TEKSTİL SANAYİ VE adres

Şirket Adı: BAY-TEKS DOKUMA VE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET
Şirket Türü: A.Ş.
Adresi: HASTAHANE CAD. 255 SOK.NO:2-
İl/İlçe: ADIYAMAN/ADIYAMAN

Bir cevap yazın